Adaptacja Skali Gniewnej Ruminacji


Zapraszamy Pana/Panią do udziału w badaniu, którego celem jest opracowanie polskiej wersji Skali Gniewnej Ruminacji, służącego do pomiaru skłonności  do rozpamiętywania zdarzeń z przeszłości. Celem badania  jest opracowanie ostatecznej wersji Skali Gniwenej Ruminacji i sprawdzenie, czy używając tej skali w polskiej wersji językowej można rzetelnie zmierzyć skłonności do ruminowania o negatywnych zdrzeniach, jakie przytrafiły się każdemu z nas w przeszłości.