Wymiary przywiązania a zadowolenie z relacji partnerskiej


Dzień dobry!

Nazywam się Paulina Woźniak i jestem studentką V roku psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzę badanie do swojej pracy magisterskiej, która dotyczy zadowolenia z relacji partnerskiej w związkach nieformalnych.

Ankieta skierowana jest do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, będących w związku nieformalnym, trwającym co najmniej 6 miesięcy. Konieczny jest udział obojga partnerów w badaniu! Każdy z partnerów musi wypełnić jedną ankietęBadanie trwa ok. 10 minut, jest całkowicie anonimowe oraz dobrowolne, a uzyskane wyniki zostaną przeanalizowane zbiorczo jedynie w celach naukowych. Wzięcie udziału w badaniu jest równoznaczne z potwierdzeniem pełnoletności respondenta oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wyników do pracy naukowej. W każdym momencie można przerwać wypełnianie badania. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział w badaniu i akceptują opisane warunki, proszę kliknąć przycisk DALEJ.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: wozniak.paulina95@gmail.com. 

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.