0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie opinii i postaw związanych z pandemią COVID-19

Dziękujemy za zdecydowanie się na udział w badaniu. Dotyczy ono tego, jak sytuacja pandemii jest postrzegana przez ludzi. Badanie składa się z kilku części dotyczących różnych aspektów sytuacji, emocji z nimi związanych, a także postaw religijnych. Prosimy w nim o określenie skali pewnych zjawisk oraz udzielenie krótkich informacji na temat Państwa i sytuacji, w jakiej się Państwo znajdują w związku z pandemią COVID-19. Badanie potrwa około 20 minut i jest anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych.