0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie emocji rodziców w sytuacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie

Serdecznie dziękujemy za chęć wzięcia udziału w badaniu zespołu badawczego działającego przy Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Do udziału w badaniu zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży (przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i średnich).

Jego celem jest poznanie Państwa emocji związanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i jego wpływem na ogólne funkcjonowanie psychospołeczne Państwa oraz Państwa dzieci.

Wypełnienie ankiety potrwa ok. 20 -  30 minut. W badaniu nie ma dobrych ani złych odpowiedzi - zależy nam na Państwa szczerych odpowiedziach, żeby dowiedzieć się, jak sytuacja wojny w państwie sąsiadującym z Polską wpływa na codzienne życie rodziców i ich dzieci. Zebrane dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie w celach badawczych, wyniki analizowane będą wyłącznie w formie zanonimizowanej i na poziomie grupowym. 

Naciśnięcie przycisku "Dalej" na dole strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w badaniu. Jednocześnie jest ono w pełni dobrowolne i mogą Państwo wycofać się z wypełniania go w dowolnym momencie. 

W tej ankiecie jest 66 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.