Perspektywy Czasowe w Biznesie


Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w całkowicie anonimowym badaniu dotyczącym myśli i obserwacji związanych z Państwa miejscem zatrudnienia. Można je wypełniać na dowolnym urządzeniu elektroniczym, np. tablecie lub smartfonie.

Badanie polega na ustosunkowaniu się do kilkudziesięciu stwierdzeń poprzez zaznaczenie swojej odpowiedzi na skali od 1 do 5. Nie zajmie zatem zbyt wiele czasu - udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania nie powinno trwać dłużej niż 20 minut. Uprzejmie prosimy, abyście zechcieli Państwo poświęcić ten czas i zaznaczyć swoje odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi będą następnie analizowane statystycznie i na ich podstawie będziemy mogli zorientować się, które stwierdzenia najlepiej oddają to, co myślą ludzie pracujący w różnych instytucjach i gałęziach przemysłu. Nie będziemy pytać ani o miejsce Państwa pracy, ani o żadne dane wrażliwe, takie np. jak adres e-mail. Zależy nam na całkowitej anonimowości odpowiedzi.

 

Badanie prowadzi dwóch psychologów (naukowców) - dr hab. Maciej Stolarski oraz dr Sławomir Postek, którzy współpracują z firmą doradczo-szkoleniową Kontekst HR International Group. Będzie ono trwało do końca lutego 2018 roku, zatem do tego czasu można przekazywać adres internetowy badania znajomym, zatrudnionym w biznesie, sektorze usługowym lub produkcyjnym. Każda wypełniona ankieta jest dla nas bardzo cenna, ponieważ przyczyni się do lepszego rozumienia tego, jak myślą ludzie w organizacjach. Wiedza pozyskana z wyników badania pozwoli na efektywniejsze zarządzanie ludźmi i organizacjami.

 

Z wyrazami szacunku

Jacek Smura, prezes zarządu Kontekst HR International Group

dr hab. Maciej Stolarski, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

dr Sławomir Postek, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej